Keski-Suomen suurimman rakennushankkeen kivityöt saatettiin loppuun Harrin ohjauksessa

Harri työskenteli 10 vuotta yrittäjänä omassa viherrakennusyrityksessään ennen siirtymistään Aalmanille kivitöiden toiseksi työnjohtajaksi.

Tässä työssä minulla on ihan erilainen rooli, kun alaisia on 20-30 henkilöä. Aikaisemmin tein kaikki työvaiheet itse alusta loppuun. Nykyisellään iso oja ajasta menee kiertämässä eri työmaita ja tarkkailemassa miten henkilöstö kohteissaan pärjää. Tälläkin hetkellä käynnissä olevia työkohteita on noin 13 kappaletta.

Ensimmäinen yhteys Aalmanin Juhaan syntyi vuonna 2002, kun Harri suoritti kivimiespassin aikuiskoulutuskeskuksessa Outokummussa Pohjois-Karjalassa. Koululle tuli silloin tieto, että Jyväskylään tarvitaan uusia luonnonkiviosaajia.

Aalmanin kanssa me olemme vanhoja tuttuja pitkän ajan takaa, yhteys ei ole katkennut eri työ- ja elämänvaiheissakaan.

Uusi sairaala työllistää

Tällä hetkellä Harri työskentelee muun muassa Jyväskylän uuden sairaala Novan työmaalla. Kesäkuussa 2019 alkanut työmaa on nyt luovutusvaiheessa. Aalman Oy toteutti uudelle sairaalalle piha-alueiden kaikki kivi- ja vihertyöt. Laajaan piha-alueeseen upposi erilaisia luonnonkiviä ja betonikivituotteita satoja tonneja sekä miestyötunteja lukematon määrä.

Mitä enemmän toimijoita on työmaalla, sitä haastavampaa on töiden yhteensovittaminen eri osapuolten välillä. Välillä työ on kuin palapelin rakentamista. Toisaalta suuren työmaan töiden monipuolisuus ja pitkäkestoisuus on mukava asia. Työntekijöiden kannalta katsottuna ison työmaan pitkä kesto tuo tasaista toimeentuloa.

Asentajasta työnjohtajaksi

Ennen siirtymistään työnjohtajaksi Harri on työskennellyt kiviasennuksissa ja vihertöissä  lähes kaksikymmentä vuotta.

Työnjohdossa on useimmiten vähintään kahden tulen välissä ; Painetta tulee tilaajien ja henkilöstön puolelta sekä toisaalta omiin esimiehiin päin. Siinä joutuu haastamaan itseään eri rooleihin. Henkilöstöpolitiikka on mielenkiintoinen aihe, sillä kaikki me olemme erilaisia ja kaikilla meillä on omat vahvuutemme ja heikkoutemme. Työnjohtajana näiden asioiden niveltäminen on välillä haastavaa, jotta kaikille olisi mielekästä työtä ja hyvät olosuhteet homman tekemiseen. Tavoitteena olisi että, jokainen elättäisi itsensä tällä työllä ja että myös työntekijöiden perheet olisivat tyytyväisiä Aalmaniin työnantajana. Ensiarvoisen tärkeää on myös pitää kaikki tilaajaosapuolet tyytyväisinä palveluihimme, jotta jatkumo tilauksiin ja töihin säilyy.

Aalman työnantajana

Aalmanissa hyvää on yrityksen monipuolisuus. Yrityksestä löytyvät esimerkiksi viherrakentamisen, kivitöiden sekä rakentamisen eri osastot. Töitä on mahdollisuus tehdä monipuolisesti ja osaamisen mukaan työnkuvaa on mahdollista laajentaa eri yksiköiden välillä.