Laskutusosoite

Y-tunnus: 1958522-1

Verkkolaskut

Verkkolaskuosoite: 003719585221
Operaattori/välittäjätunnus: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

Laskut sähköpostitse skannausosoitteeseen

Laskulla tulee olla seuraavat osoitetiedot:
Aalman Oy
19585221
PL 100
80020 Kollektor Scan

Laskut tulee lähettää sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa osoitteeseen: 

19585221@scan.netvisor.fi


Mikäli lasku sisältää liitesivuja, näiden tulee olla samassa tiedostossa varsinaisen laskun kanssa.

Paperilaskut

Aalman Oy
19585221
PL 100
80020 Kollektor Scan

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste – Aalman Oy markkinointirekisteri

1. Rekisteri- ja tietosuojaseloste – Aalman Oy markkinointirekisteri
Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste verkkosivulla www.aalman.fi kerättävistä tiedoista.

2. Rekisterinpitäjä
Aalman Oy, Antinniityntie 11, 40250 Jyväskylä

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Susan Aalto, p. 040 8335594, susan.aalto@aalman.fi

3. Rekisterin nimi
Aalman Oy markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaan rekisteröidyn tiedusteluun vastaaminen ja muu tiedustelun johdosta mahdollisesti käynnistyvän asiakassuhteen ylläpito tai markkinointiviestinnän kohdentaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä ip-osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai www-sivuilla kerättävistä evästeisiin perustuvista tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Privacy Shieldsin piirissä oleviin palveluihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja sähköisesti käsiteltäviä tietoja suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjän fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti, tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan kunkin tiedon käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.